Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych ma na celu umożliwić realizację projektów badawczych, w których modelem eksperymentalnym są głównie duże zwierzęta. Jest to unikalny obiekt w skali Polski, a także jeden z niewielu w Europie. Kierownikiem Centrum jest prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń.

Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych dysponuje pomieszczeniami dla dużych zwierząt oraz zapleczem do prawadzenia badań. W Centrum znajdują się wyposażone pracownie: echokardiograficzna, rezonansu magnetycznego, elektrofizjologii inwazyjnej i ablacji oraz sala zabiegowa wyposażona w skopię RTG.

Pracownicy Centrum:

lek. wet. Piotr Frelkiewicz

mgr inż. Iwona Trybuchowska-Leki 

Agnieszka Struss

Andrzej Sołtysiński

mgr Paweł Lipiński 

 

Zapraszamy do współpracy naukowców z całego kraju i z zagranicy.

 

Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1., Działanie 1.4

Całkowita wartość projektu: 4 725 701,60 zł
Wysokość dofinansowania: 1 306 081,11 zł

dsc_6765

Projekt pt.: „Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013